Om huset Annaborg og Hillerød kunstforening


Huset Annaborg (en nyklasisistisk ejendom) opført i 1782/83 af amtsforvalter F.C Brammer - han navngav huset efter sin hustru Anna. Hillerød kunstforening har beholdt navnet og har gjort huset til Kunsthuset Annaborg.


Hillerød kommune gav Hillerød Kunstforening nøglen til Annaborg, fredag den 3. januar 2014. Kunstforeningen havde længe savnet et permanent sted til sine aktiviteter. Kunstforeningens bestyrelse besluttede i denne forbindelse, at skabe en støttekreds af frivillige, så kunsten kunne blomstre i huset. De frivillige arbejder fortsat sammen med bestyrelsen, året rundt med, at gøre Annaborg til et levende kunsthus.


Annaborgs besøgende har vist stor interesse for huset og for kunsten på Annaborg. Gennem årene er besøgstallet stødt steget og vi har lige fejret nr. 70.000 besøgende.


Huset Annaborg er et smukt gammelt hus med en lang historie og en skøn beliggenhed i forbindelse med Frederiksborg slot - det Nationalhistoriske museum.

Huset har tidligere, op gennem 1940´erne og frem til 2006 været anvendt af Frederiksborg amt, som administrationslokaler for bl.a. amtets økonomidirektører samt til amtsrådsmøder. 


Det fortælles, at under krigen overtog besættelsesmagten huset. Langt senere har der også været social og børnerådgivning på Annaborg.  Da Amterne blev nedlagt i 2007 overtog Hillerød kommune huset og anvendte det fortsat til administration, indtil kommunens forvaltning blev sammenlagt i det nye rådhus.

Kunstforeningen har i en årrække delt hus med Visit Nordsjælland, i huset forefindes der fortsat et lokale der fungerer som (ubemandet) turistinformation.


Hillerød kommune har gennem de sidste år, velvilligt forestået to ombygninger af lokaler i huset, så det nu fremstår lysere med mere velegnede lokaler til kunstudstillinger.

Hillerød kunstforening – Kunsthuset Annaborg, glæder sig til at byde mange flere besøgende (gratis) indenfor i vores smukke hus og se de mange skiftende kunstudstillinger.